31 Aralık 2020, 00:10 tarihinde eklendi

YAZI ODASI SELİM İLERİ'İN MEMET FUAT İLE GÜZEL BİR ANISI

YAZI ODASI  SELİM İLERİ'İN MEMET FUAT İLE GÜZEL BİR ANISI
 Geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümünü güzel bir dosya konusu hazırlayan Cumhuriyet kitap hazırlamıştı biz de ona katkı olarak Selim İleri'nin güzel bir köşe yazısını paylaşmak istedik Memet Fuatla ilgili.
Memet Fuat kim neden bu kadar önemli derseniz yazımıza başlarken Piraye hanımın oğlu Nazım Hikmet'in de manevi oğludur ve eklemek isteriz ki Piraye hanım Nazım Hikmet'in yazdıklarını saklamasa ve Memet Fuat'ın bir yayınevi  olmasaydı, Nazım Hikmet'in çoğu değerli eserine ulaşamayacaktık.
 
Memet Fuat'ın Yapıtı
 
 Kışın, karlı bir günde, sevgili arkadaşım HandanŞenköken’le birlikte ustamız Memet Fuat’a g it­m iştik. Akşam üzeriydi, çaylanmızı içerken konuş­m uştuk, Memet Ağbi’nin Nâzım Hikmet adlı b ir ya­pıt yazdığını öğrenm iştim .Çok heyecanlanmıştım. Ne zaman yayım lana­cak diye bekliyordum . Adam Yayınlan’nın gönder­diği zarftan önceki gün bu anıt kitap çıktı. Soluk soluğa okuyorum .Yön dergisinin yıllanydı. Yön bizim eve girm iyor­du. Ama Ferit A m ca’lara gittiğim izde Yön’ün say­falarını karıştınrdım. Nâzım Hikmet’ten okudu­ğum ilk şiirler, şim di belleğim beni aldatm ıyorsa, Yön’de yayımlanmıştı.Ferit Am ca’yla Bedia Yenge, şairin eski kitap­larını saklamışlar. Bize gösterm işlerdi. Yıllar yılı korkulm uş, gözlerden ırak tutulmuş sarank kitap­lar, şairin anadilinin ülkesinde belki yeniden yayımlanabilecekti. Annemle babamın Ferit Amca’lardan adama­kıllı tedirgin aynldıklannı hatırlayabiliyorum . Hayli şaşırmışlardı, komünist b ir şairin kitaplan böyle saklanm ış olsun... Vâlâ Nureddin’in Bu Dünyadan Nâzım Geç­ir'sini de yine Ferit Amca’lann evinde görecektim . Artık hava değişm işti. Kitabı ben de edinm iş, evdekileri ürkütmem iş, okumuştum .Kim bilir kaç yıl geçti. Bu Dünyadan Nâzım Geçti’den sadece bir lezzet kalmış okumadan ağım ­da. Handiyse tek satırını hatırlam ıyorum . Arada bir elime geçen kitabı evirir çevirir, yeniden oku­sam der dururum.
  Gençlik zamanlanmdı, Nâzım Hikmet’in şiirleri ve oyunları art arda okura sunuluyordu. Şairin si­yasal kimliği, yazık ki, sanatının önünde bir ün oluşturuyor; biz pek çok genç, Nâzım Hikmet’i hep ‘kavga şairi’ niteliğiyle okuyorduk. Beni önce Kafatası vurmuştur. Kafatası bir baş­yapıttır. Türk tiyatrosunun en yenilikçi oyunlanndan biri. Unutulan Adam', Sabahat'ı, Yolcu'yu çok severim . Ferhat ile Şirin’i de. Nâzım Hikmet hafife alarak yazdığı kimi oyunlarında bile, örnek­se Bu Bir Rüyadır, güçlü, yaratıcı oyun yazandır.Her zaman olduğu gibi, o zamanlar da içim de hep ‘muhalefet’ olduğundan, Nâzım Hikmet’ten yük­sek sesle şiirler okunması hiç hoşuma gitmezdi. Bağıra çağıra ille “Salkımsöğüt” okunacak... Memleketimden İnsan Manzaraları cilt cilt ya­yımlanmaya başlandığında bir kez daha çarpılıp kalıyordum . Şiir mi, öyküler, roman, destan, çağ­daş bir destan mı? Yepyeni bir yazı olduğu apa­çık. Anadiline ve edebiyatına böylesine saygılı şairin yıllar yılı komünistti, vatan hainiydi diye ya hiç anılmaması ya da korkula korkula anılması gitgide yü­zümü kızartmıştır, öfkeden mi, utançtan mı... Ama hastalık günümüzde bile sürüyor. Necip Fazıl’ın unutulmaz şiirlerinden söz açtınız mı, dudak bükenlere, hatta sizi gericilikle suçlam aya yelte­nenlere hâlâ rastlıyorum . Mehmet Akif’i gerçek­ten okuyup özüm sediğim iz söylenebilir mi?işte Memet Fuat puslu, çapaklı ortam da Nâzım Hikmet’i kaleme getiriyor, "yaşamı, ruhsal yapısı,davaları, tartışmalan, dünya görüşü, şiirinin gelişmeleyle Yeniden vurgulamak istiyorum , bir anıt kitapla karşı karşıyayız. Bir şeye hüzünle güldüm yapıtı okurken; o uzak ilkgençlik yıllarım da Türkiye’den söz açıldığını sa­narak okuduğumuz “Açlann Gözbebekleri” me­ğerse 1922’nin Rusya’sı için yazılmış... Şairlerimizi, romancılarımızı, edebiyat insanlanmızı kılı kırk yararak irdeleyen yapıtlanmız ne ka­dar az. Memet Fuat, benzeri olmayan yapıtıyla, yal­nız Nâzım Hikmet’i yeniden ‘yaşatmak'la kalmıyor, böylesi yapıtlar için yazarları, herkesi özendiriyor, kışkırtıyor.
 
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği :Taha Toros Arşivi
 
 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *